Xin Cầu Nguyện prayer

image36

Cầu Nguyện cho anh Kỳ Nam

Xin cầu nguyện cho Anh Kỳ Nam được kết quả thử nghiệm tế bào ung thư trong cơ thể được mọi sự tốt đẹp. 

Cầu Nguyện cho Chị Vi-Điệp

Xin cầu nguyện cho chị Vi-Đệp đang trong quá trình hóa trị bệnh ung thư. Xin Chúa cho chị có tấm lòng tin cậy Chúa để kinh nghiệm được sự chữa lành trong Chúa, và chi và gia đình cũng được kinh nghiệm quyền năng Chúa và tin cậy Ngài.

Find out more

Bài làm chứng

Cảm tạ Chúa đã chữa lành cho bà Chung là MẸ của chị Thu Hockaday bị tai biến nhưng nay Chúa cho đã được hồi phục. Xin Chúa ban thêm sức mới cho Thu để có thể vừa đi làm vừa chăm sóc cho Mẹ Thu. 

Cảm Tạ

Cảm tạ Chúa cũng đã chữa lành căn bệnh Ung thư giai đoạn cuối của anh Kỳ Nam trong năm 2018 vừa qua, và Chúa cho anh được hồi phục. Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho anh để có thể hầu việc Chúa với các em thanh thiếu niên trong Hội thánh.

Share the big news

Xin Chúa cho Hội thánh được sự hiệp một để cùng nhìn xem Giê-su là cọi rễ cuối cùng của mọi đức tin

Giải Đáp Thắc Mắc

Tín đồ, tín hữu, môn đồ, sứ đồ, đầy tớ, tôi tớ khác nhau như thế nào trong Hội thánh Tin lành? ngày nay chức vụ nào là quan trọng?