Xin Cầu Nguyện prayer

image1

Cầu Nguyện cho anh Kỳ Nam

Xin Ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho Anh Kỳ Nam được Chúa chữa lành hoàn toàn căn bệnh trong cơ thể của anh và cho bác sĩ có sự khôn ngoan để giải quyết việc giải phẩu.

Cầu Nguyện cho chị Esther

Xin cầu nguyện cho chị Esther em bà con của anh Vươn đang nằm trong bệnh viện, và xin Chúa chữa lành cho chị để chị sớm trở về cùng gia đình để hầu việc Chúa.

Cầu Nguyện cho Anh Minh

Xin cầu nguyện cho anh Minh sớm được Chúa chữa lành cho anh có thể ăn uống trở lại bình thường và cho gia đình anh cũng được mọi sự bình an. 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Cầu Nguyện, vietnamese church

Cảm tạ Chúa đã chữa lành cho bà Chung là MẸ của chị Thu Hockaday bị tai biến nhưng nay Chúa cho đã được hồi phục. Xin Chúa ban thêm sức mới cho Thu để có thể vừa đi làm vừa chăm sóc cho Mẹ Thu. Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện xin Chúa cho tòa án sớm giải quyết việc gia đình của Thu để hai cháu sớm được đoàn tụ cùng cha mẹ. 

Cảm Tạ

Cảm tạ Chúa cũng đã chữa lành căn bệnh Ung thư giai đoạn cuối của anh Kỳ Nam trong năm 2018 vừa qua, và Chúa cho anh được hồi phục. Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho anh để có thể hầu việc Chúa với các em thanh thiếu niên trong Hội thánh. vietnamese church

Share the big news

Xin Chúa cho Hội thánh được sự hiệp một để cùng nhìn xem Giê-su là cọi rễ cuối cùng của mọi đức tin

Giải Đáp Thắc Mắc

Tín đồ, tín hữu, môn đồ, sứ đồ, đầy tớ, tôi tớ khác nhau như thế nào trong Hội thánh Tin lành? ngày nay chức vụ nào là quan trọng?