Church Service vietnamese church

  

Hội Thánh Tin Lành Việt-Nam (HTTL-VN) được thành lập ngày 6 tháng 1 năm 2002 do một nhóm tín hữu có tấm lòng khao khát một mái ấm thuộc linh để thờ phượng và hầu việc Chúa.

Ngày 12 tháng 7 năm 2002, Hội Thánh được Giáo Hạt Tin Lành VN tại Hoa Kỳ công nhận với danh xưng là: “Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Raleigh” và đề cử Mục Sư Đào văn Thương đến hướng dẫn Hội Thánh tại nhà thờ Northridge.

Ngày 15 tháng 4 năm 2007, Hội thánh chính thức mời Mục Sư Trần thái Nhiệm đến để thay thế MS Đào văn Thương được thuyên chuyển đi nơi khác.

Hội Thánh Raleigh đã được đăng ký tại Raleigh, NC, như một tổ chức bất vụ lợi (non-profit organization). Tên chính thức của hội thánh được chọn là “Vietnamese Evangelical Church of Raleigh, NC”, tiếng Việt là “Hội Thánh Tin Lành Việt-Nam tại Raleigh, NC” và chính thức trở thành một hội thánh độc lập và tự trị, nhưng vẫn giữ truyền thống, giáo lý và đức tin căn bản của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christian & Missionary Alliance).

Sau đó, Hội Thánh Tin Lành Raleigh được gia nhập vào tổng hội C&MA, giáo hạt miền Nam Đại Tây Dương (South Atlantic District) và nhóm mỗi Chúa Nhật, từ 2 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều tại:

 Mt. Vernon Church Baptist Church, 7600 Falls of Neuse Road, Raleigh, NC 27615.

Ngoài giờ nhóm thờ phượng chính trong ngày Chúa Nhật, mỗi tuần Hội Thánh đều có lớp học kinh thánh vào tối thứ Sáu, giờ trường Chúa Nhật vào lúc 1 giờ trưa, lớp giáo lý căn bản, và nhóm cầu nguyện vào sáng thứ Bảy. Hội Thánh cũng tổ chức các lớp dạy đàn và Việt Ngữ cho các thiếu nhi. 

Ngoài ra, Ban Thanh Thiếu Niên đã thành lập một ban Ca Nhạc Kịch Thánh Ca và đã trình diễn nhiều lần trong những buổi truyền giảng tại nhà thờ Mt. Vernon Church và tại nhiều nơi khác. Trong thời gian qua, nhiều hội thánh Việt Nam và Hoa Kỳ tại North Carolina và tại các tiểu bang khác đã mời các em đến trình diễn. 

Những sinh hoạt thường lệ của Hội Thánh trong năm gồm tổ chức Tết Nguyên Đán, Lễ Phục Sinh, Tết Trung Thu, trại Hè Bồi Linh, Lễ Tạ Ơn và Đêm Giáng Sinh. Ngoài ra, Hội Thánh còn thường xuyên tổ chức những buổi ca nhạc truyền giảng và trong năm 2018, một Chợ Đêm Gây Quỹ nhằm giúp đỡ các hội thánh đang gặp thiên tai tại Việt Nam. 

Hội Thánh phái giáo sĩ về Việt Nam, Cam Bốt để gầy dựng các hội thánh sắc tộc tại những vùng cao nguyên hẻo lánh và thường xuyên hỗ trợ tin thần và vật chất cho những hội thánh đang gặp khó khăn trong vùng. 

Mục Sư quản nhiệm thường đi dạy kinh thánh cho những Hội Thánh tại Phi Châu, Nam Mỹ, Haiti, Ấn Độ… khi có lời mời.


Về tổ chức hành chánh, Hội Thánh gồm có Mục Sư Quản Nhiệm, phụ tá Mục Sư, Ban Chấp Hành và các Ban Phụ Nữ, Nam Giới, Thanh Thiếu Niên, Thiếu Nhi…