Chào Mừng Chị Em Ban Phụ Nữ

Ban phụ nữ sẽ báo đồ ăn gây quỹ vào Chúa Nhật tuần này ngày 31 tháng 03 năm 2019 - Sau giờ nhóm thờ phượng