Thông Báo information

image1

Lễ Thương Khó - Phục Sinh 2020

Lễ Thương Khó - Phục Sinh 2020

Lễ Thương Khó - Phục Sinh 2020

Chương trình lễ đêm Thương Khó sẽ bắt đầu on-line lúc 8:00pm thứ Sáu ngày 10 tháng 04 năm 2020 (tuần này). 


Lễ Phục Sinh vào sáng Chúa Nhật lúc 10:15 sáng ngày 12 tháng 04 tuần này.


Kính mời quý ông bà anh chị em mời thân hữu chúng ta tham dự vào zoom on-line.

image2

Nhạc Kịch Ê-Xơ-Tê

Lễ Thương Khó - Phục Sinh 2020

Lễ Thương Khó - Phục Sinh 2020

Hội Thánh Tin Lành Raleigh chúng tôi năm nay sẽ có chương trình nhạc kịch từ Ngày 30-31 Tháng 05 Năm 2020. 

Chương Trình Nhạc Kịch sẽ được dời lại trong thời gian thích hợp hơn sau khi có thông tin cho phép của chính phủ vì đại dịch Corona Virus

image3

Lễ Giáng Sinh 2020

Lễ Thương Khó - Phục Sinh 2020

Lễ Giáng Sinh 2020

 Trân trọng kính mời toàn thể quý cộng đồng tham dự lễ Giáng sinh đêm 20 tháng 12 lúc 6:00pm tại Mount Vernon Baptist Church - 7600 Falls of Neuse Rd. Raleigh, NC 27615 

Dự Tiệc Thông Công